KONTAKTY

Turbotechnika s.r.o.
Pod záhradami 232/23
930 25 Vrakúň
tel: +421 915 807 002
napíšte nám
+421 915 398 913

Návod na montáž
Ako správne namontovať turbodúchadlo

Príruby

Je nutné prekontrolovať pripájané príruby a kvalitu upevňovacích skrutiek. V prípade poškodenia vymeniť.

Vzduchový filter

Uskutočniť kontrolu vzduchového filtra. Pri nízkom  kilometrovom prebehu je možné použiť pôvodný  filter. V prípade znečistenia alebo akéhokoľvek  poškodenia uskutočniť výmenu.

Tesnenia

Prekontrolovať nepoškodenosť tesnenia na prírubách mazacieho oleja a jeho správne uloženie. V žiadnom prípade nepoužívať tesniace tmely. Dochádza k zatekaniu tmelov do mazacích sústa alebo k priškrteniu odvodu oleja.

Olejový filter

Je nutné prekontrolovať pripojovacie príruby kvalitu upevňovacích skrutiek. V priade poškodenia vymeniť.

Zaolejovanie

Pred namontovaní turbodúchadla na motor je nutné  skontrolovať, či sú všetky potrubia čisté  a nie sú v nich akékoľvek telesá.  Pred osadením  turbodúchadla na motor je nutné ložiskový domček zaliať dostatočným množstvom čistého  oleja.

Tesnosť

Po namontovaní turbodúchadla a prvom  naštartovaní motora je nutné uskutočniť kontrolu  tesnosti všetkých spojov sacej, výtlačnej a mazacej  sústavy.

Montážny predpis a záručné podmienky turbodúchadla
 1. pred montážou turbodúchadla je treba vymenit motorový olej, filter oleja a vzduchu

 2.  Pred montážou tubodúchadla je treba prekontrolovať okolie turbodúchadla.
  Predovšetkým vzduchové a olejové potrubie ako aj výfukové potrubie (stav, čistota, tesnosť)
  V každom prípade treba zisti´t príčinu závady turbodúchadla. Má sa prekontrolovať stav olejového čerpadla, tlak oleja a stav olejovégo potrubia, mazania turbodúchadla.

 3.  Pri montáži turbodúchadla (pred namontovaním prívodu oleja) je treba ložiskový domček naplniť čistým motorovým olejom!

 4.  pri montáži turbodúchadla JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ TESNIACE TMELY!
 5. Po prvom štarte, nechajme motor behať 2-3 minúty na voľnobeh.

 6. Nedodržanie montážného predpisu môže viesť k poškodeniu turbodúchadla z čoho vyplýva, že záruka prepadne.
 7. Na reklamáciu prijímame turbodúchadlo iba v nerozobranom stave, odmontované v prítomnosti zástupcu našej firmy. Vyhrádzame právo na prekontrolovanie motora a na odobratie vzorky z mortorového oleja, ak sa nedohodne inak.

 8. Záruka platí iba na tie turbodúchadlá, ktoré boli montované v odbornom servise, čo treba preukázať s dokladmi. (faktúra zo servisu)

 

 • Pri značke BMW nutné meniť : Filter odvetranie kluk, skrine, trúbku prívodu oleja do turba
 • Pri motorov F9Q každom prípade vymeniť trúbku prívodu oleja
 • Pri turbodúchadla od výrobcu IHI v každom prípade treba vymenit trúbku prívodu oleja
 • Pri turbodúchadla od vyrobcu ČZ je nutné po natočení dotiahnúť šróby turbinovej skrine
 • Pri motorov OM 642 GT20 pri výmene turbodúchadla treba meniť zberňu výfukových plynov.